Graphic Designer

เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิค
Graphic Designer Position

งานประจำ Full Time
ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ซอยนวมินทร์ 42 


ลักษณะงาน
วางแผน ออกแบบ และดูแลความเรียบร้อย ของงาน Graphic Artwork , ออกแบบโบรชัวร์ แคตตาล็อก และ ออกแบบ Layouts ต่างๆ จนถึงขั้นตอนสุดท้าย เช่น การตีพิมพ์ หรือ การอัพโหลดขึ้นเวป และ social media
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น เอเจนซี่,โรงพิมพ์
รับผิดชอบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส หรือเทียบเท่าขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิคสินค้ากลุ่มความงาม
มีความรู้ด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิค การจัดวางเลย์เอ้าท์
มีความคิดสร้างสรรค์ ใส่ใจในรายละเอียดของเนื้องาน
มีความรับผิดชอบส่งมอบงานได้ภายในเวลากำหนด
สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

 

ผู้สนใจสามารถจัดส่ง Resume พร้อมประวัติ และรูปถ่าย มาที่ contact@325trading.com โดยระบุตำแน่งที่ต้องการสมัครด้วย
ทางบริษัทจะติดต่อกลับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสำหรับการนัดสัมภาษณ์
Sale

Unavailable

Sold Out