Personal Assistant to the Management

ผู้ช่วยส่วนตัวผู้บริหาร 
Personal Assistant (PA) to the Management

งานประจำ Full Time
ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ซอยนวมินทร์ 42 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 


ลักษณะงาน
ดูแลผู้บริหาร 2 ท่าน
รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้บริหาร รวมถึงงานในด้าน Office & Admin
จัดทำรายงานที่จำเป็น นำเสนอต่อผู้บริหารได้

คุณสมบัติ
เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ด้านการจัดการ หรือธุรการการจัดการ
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ใส่ใจในรายละเอียดของเนื้องานที่ได้รับมอบหมาย 
มีความปรานีต และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
รับผิดชอบส่งมอบงานได้ภายในเวลากำหนด
ทำงานภายใต้แรงกกดดันได้ดี

 

ผู้สนใจสามารถจัดส่ง Resume พร้อมประวัติ และรูปถ่าย มาที่ contact@325trading.com โดยระบุตำแน่งที่ต้องการสมัครด้วย
ทางบริษัทจะติดกลับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสำหรับการนัดสัมภาษณ์

 

 

Sale

Unavailable

Sold Out