Terms & Conditions

Terms And Conditions of Purchase

การใช้เวปไซด์ของทางร้านค้า และ/หรือของบริษัท ทรีทเวนตี้ไฟว์ เทรดดิ้งจำกัด หรือ (“Lime Crime Thailand by 325 Trading Co.Ltd. หรือ Lime Crime Thailand) ถือว่าคุณ ซึ่งคือ “ลูกค้า” ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ไม่ว่าคุณจะอ่านเงื่อนไขเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขฯ ขอให้คุณหยุดการใช้เวปไซด์แทน

เวปไซด์นี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก เราขอไม่รับรองความถูกต้องของการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และบริษัท ทรีทเวนตี้ไฟว์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัท ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไทย

การเสนอซื้อสินค้าของคุณจะได้รับการยอมรับเมื่อคุณยอมรับและตกลงกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ขอเสนออื่นๆที่แตกต่างที่ทางคุณเสนอมาจะไม่มีผลใดๆและจะได้รับการปฏิเสธ

Products Not for Resale
สินค้าที่จำหน่ายผ่านเวปไซด์ของร้านค้ามีไว้สำหรับการใช้ส่วนตัวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำสินค้าไปจำหน่ายต่อ ทางร้านสงวนสิทธิ์การจัดเตรียมออเดอร์หากพบว่ามีการละเมิดเงื่อนไขนี้

Order Processing & Shipping
ออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามาและแจ้งชำระเงินภายใน 14:00น ของแต่ละวัน จะได้รับการจัดส่งในวันทำการถัดไป  

หากไม่ได้รับการคอนเฟิร์มยอดโอนหลัง 24 ชั่วโมงหลังจากที่แจ้งชำระเงินเข้ามา ขอให้แจ้งอีกรอบ หรือติดต่อ contact@325trading.com 

ระยะเวลาในการจัดเตรียมออเดอร์จะอยู่ภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากทางร้านค้าได้รับการแจ้งชำระเงิน (ระยะเวลาการจัดเตรียม ไม่รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์) ออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามาในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตามปฏิทินวันหยุดของทาง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด) รวมทั้งวันเสาร์ และอาทิตย์ จะได้รับการจัดเตรียมในวันจันทร์ หรือ ในวันเปิดทำการถัดไปแทน

คำสั่งซื้อที่ได้รับชำระเงินอย่างครบถ้วนแล้วเท่านั้น จะได้รับการดำเนินการและจัดส่ง

Order Status
ลูกค้าซึ่งได้ลงทะเบียนสมัครบัญชีลูกค้ากับทางร้านค้าจะสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได้ที่หน้า Account เมื่อทางร้านค้าได้จัดส่งสินค้าแล้ว หมายเลขพัสดุ (Tracking Number) จะถูกจัดส่งไปทางอีเมล์หรือเบอร์มือถือ ที่ได้ให้ไว้ตอนสั่งออเดอร์

Order Cancellations
ทางบริษัทฯ อาจจะทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง บางส่วนของออเดอร์ หรือทั้งออเดอร์ ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น

1. สินค้าหมด
2. การชำระเงินไม่สำเร็จ
3. ไม่สามารถจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ได้ระบุไว้
4. ออเดอร์ซ้ำซ้อน
5. ลูกค้าขอยกเลิก
6. ยกเลิกเนื่องจากมีการละเมิดการใช้ Coupon Code หรือ Promotion

กรณีที่ออเดอร์ถูกยกเลิก ลูกค้าจะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมล


Temporarily Out of Stock / Backordered Items
รายการสินค้าที่หมด จะมีข้อความแจ้งให้ทราบบนหน้าเวป


Returns and Exchanges
บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าและคืนเงินให้ เนื่องจากร้านค้าจัดส่งสินค้าที่ผิดไปจากที่ได้สั่งซื้อเข้ามา

ทั้งนี้ สินค้าที่จัดส่งผิดไปให้ หากถูกทดลอง ถูกเปิดใช้ และ/หรือ มีแพ็คเกจจิ้งไม่ครบถ้วนหรือมีสภาพที่แตกต่างไปจากที่ทางร้านจัดส่ง หรือเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาจากทางร้านค้า กล่องขาด มีการลอกสติ๊กเกอร์ กล่องหาย ฯลฯ จะไม่ได้รับการเปลี่ยนและคืน โดยไม่มีข้อยกเว้น

ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้หลังจากที่ทางบริษัท ได้รับสินค้าคืนมา และหลังจากตรวจสอบว่า ไม่ได้มีการละเมิดเงื่อนไขใดๆ

เฉพาะพัสดุที่สูญหายเท่านั้น จะได้รับการชดเชยจากทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เมื่อการตรวจสอบสิ้นสุดลง โดยการจัดส่งแบบลงทะเบียนปกติ จะได้รับการชดเชยในวงเงิน 300 บาท และ 2,000 บาท สำหรับการจัดส่งแบบ EMS

สินค้าที่ชำรุดเสียหายจากการขนส่งผ่านทาง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะไม่ได้รับการชดเชยจากทาง ไปรษณีย์ไทย หรือจากทางร้านค้า ทางไปรษณีย์ไทยจะขอให้ทางผู้ส่ง ซื้อ Insurance เพื่อเพิ่มเป็นการจัดส่งแบบรับประกัน โดยทางลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการให้ทางร้านค้าทราบ และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเบี้ยประกัน

กรณีที่ลูกค้ามีการชำระค่าจัดส่งเข้ามา ค่าจัดส่งจะไม่ได้รับการโอนคืน


Shipping
ออเดอร์จะส่งและจัดส่งในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ไม่รวมถึงวันเสาร์ อาทิตย์ และวัดหยุดนักขัตฤกษ์ และจัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น


No Price Adjustment Policy
ร้านค้าไม่มีนโยบายปรับเปลี่ยนราคาสำหรับออเดอร์ที่มีการสั่งซื้อไปแล้ว


Color for Reference Only
สีสันที่แสดงผลบนหน้าเวปไซด์นั้นสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งสีสันผ่านการแสดงผลบนหน้าจออาจจะต่างจากสินค้าจริงตามแต่อุปกรณ์ที่ใช้ ทางกฎหมายอนุญาตให้ร้านค้าไม่ต้องรับประกันว่าเนื้อหา รายละเอียด คำจำกัดความ รวมถึงสี ของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนเวปไซด์จะถูกต้องหรือสมบูรณ์ หรือปราศจากข้อผิดพลาดDisclaimer of Warranties

325 TRADING CO.LTD. MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE GOODS DESCRIBED HEREIN, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY REPRESENTATION OR WARRANTY CONCERNING THE DESIGN, MANUFACTURE, USE OR PERFORMANCE OF ANY SUCH GOODS OR ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 325 TRADING CO.LTD’S TOTAL LIABILITY FOR ANY COST, LOSS, DAMAGE OR OTHER POTENTIAL OR ACTUAL EXPENSES ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY OUT OF THE PURCHASE AND SALE OF THE GOODS DESCRIBED HEREIN SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY YOU FOR THE GOODS WITH RESPECT TO WHICH ANY CLAIM IS MADE, REGARDLESS OF THE FORM OF THE ACTION, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE. IN NO EVENT SHALL 325 TRADING CO.LTD. BE LIABLE IN ANY WAY FOR ANY CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES EVEN IF 325 TRADING CO.LTD IS INFORMED OR IS OTHERWISE AWARE OR SHOULD BE AWARE OF THEIR LIKELIHOOD.

Sale

Unavailable

Sold Out